User-agent: * Allow: / Colegiul Dierna Orsova Colegiul Dierna Orsova: Despre noi
           Colegiul Tehnic Dierna              Nava Dierna              Oferta educationala

Despre noi

Prezentare Liceu


         Liceul de Marina a fost înfiinţat în anul 1975 în organigrama instituţională a Ministerului Transporturilor, trece apoi în cea a Ministerului Apărării Naţionale şi devine, din 1990, unitate şcolară pe lista Ministerului Educaţiei şi Cercetării, sub denumirea de Grupul Şcolar Industrial de Marină, iar din 2008 de Colegiul Tehnic Dierna.

Colegiul Tehnic Dierna este o sursă importantă de formare, prin învăţământul profesional şi tehnic (liceu tehnologic zi şi seral, şcoala postliceala), de absolvenţi bine pregătiţi pentru comunitatea locală şi nu numai, în următoarele calificări profesionale:
  • tehnician în transporturi,
  • marinar,
  • mecanic-auto,
  • tehnician operator tehnică de calcul,
  • tehnician mecatronist,
  • tehnician în activităţi economice,
  • tehnician în gastronomie, ...


Obiective  

·         Identificarea şi satisfacerea aşteptărilor exprimate sau implicite ale clienţilor noştri;
·         Îmbunătăţirea procesului de învăţământ în conformitate cu cerinţele europene;
·         Dezvoltarea competenţelor profesionale prin programe flexibile de formare pentru a ne putea adapta cerinţelor pieţei forţei de muncă în continuă schimbare;
·         Asigurarea unui sistem de educaţie sistematică şi diferenţiată pentru elevii noştri;
·         Formarea elevilor pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi;
·         Colaborarea cu agenţii economici pentru a pregăti absolvenţi cu şanse reale în competiţia de pe piaţa muncii;
·         Motivarea, implicarea, instruirea şi perfecţionarea personalului didactic şi auxiliar;
·         Asigurarea în şcoală a unui climat de muncă bazat pe implicare, responsabilitate şi respect reciproc, pentru ca fiecare participant la proces să-şi valorifice la maximum potenţialul profesional şi intelectual.

Principalele noastre preocupari şi responsabilităti sunt acelea de a oferi şanse egale în toate aspectele ofertei educaţionale, eliminarea tuturor barierelor în calea învăţării şi îndepărtarea inegalităţii şanselor în procesul de angajare. Încercăm să demonstrăm viabilitate financiară şi să oferim valoare în schimbul banilor. Trebuie săarătăm clienţilor noştri consecvenţă în servicii şi pregătire profesională de calitate, contribuind în acest fel la dezvoltarea economică.

La condiţiile de învăţătură asigurate de liceu se adaugă posibilităţile de cazare în internat sau de masă la cantină, toate la preţuri atractive.

Istoric manageri

De-a lungul anilor conducerea liceului a fost asigurată de următorii profesori:

1975 - 1976
Coca Ion
1976 - 1977
Turi Ladislau
1977 - 1982
Posderie Ion
1982 - 1983
Belgun Ion
1983 - 1984
Bostan Constantin
1984 - 1987
Cican Cristian
1987 - 1990
Angelescu Amalia
1990 - 1992
Farago Alexandru
1992 - 1994
Bogdan Dorel
1994 - 2012
2012 - 2013
Pătăşanu Petre
Papava Dan
2013 - ian 2014
feb 2014 - ...
Pisăru Daniela
Pătăşanu Petre
  

                  ...si  primele promotii ale liceului: