User-agent: * Allow: / Colegiul Dierna Orsova Colegiul Dierna Orsova
           Colegiul Tehnic Dierna              Nava Dierna              Oferta educationala

vineri, 6 ianuarie 2017

CIPCIRIP ŞI CAMERA ASCUNSĂ

În urma controlului ARACIP (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar) din octombrie şi noiembrie 2016, când  profesorii au pus la dispoziţia comisarilor „munţii” lor de documente, ne-am gândit să reflectăm, în scenă, marea agitaţie din acele zile, mai ales interviurile decisive...

vineri, 9 decembrie 2016

Oferta educationala 2017-2018Balul Bobocilor 2016

Elevii școlii noastre au  susținut, în data de 8 decembrie 2016, Balul Bobocilor cu tema „Iarna Bobocilor”. La bal au participat boboci din clasele a IX-a A, a IX-a B și  a IX-a C. Juriul balului a fost compus din D.na Profesoară Cuzman Norica și elevii din clasele a XII-a A și B: Dron Robert, Pătășanu Petre, Bublic Olivia și Cristea Ionela.
Probele au fost dintre cele mai variate, începând de la prezentarea numelui, clasa din care face parte și motivul participării la bal;declarația de dragoste; dansul balonului;adunatul covrigilor cu ajutorul paielor; ghicește animalul (această probă a constat în descoperirea unui nume de animal scris pe o bucată de hârtie, aflată pe fruntea băiatului, fata fiind cea care trebuia să mimize ce e scris pe hârtie); adună eșarfele( proba a constat în : băiatul avea pusă la spate o eșarfă și trebuia să adune , în același timp cât mai multe eșarfe de la ceilalți băieți ,dar, să și-o protejeze pe a lui).
Printre probe, participanții au fost încântați de dansul țigănesc, sub îndrumarea d.nei profesoare Cuzman Norica  și de dansurile populare cu formația de dansuri a școlii noastre, sub îndrumarea d.nei profesoare Dumbravă Simona,dansul modern de la Clubul Copiilor Orșova sub îndrumarea d.nei profesoare Pătășanu Lucia, precum și de piesele de teatru cu trupa GONG ,susținute de clasele  a XII-a B piesa ”Căldură mare” fiind coordonați de d.na  profesoară  Cazacu Monica și a XII-a A, a XI-a B piesa  „CIPCIRIP și camera ascunsă ”, coordonați  domnul profesor Mladin Titi.
Prin deliberarea juriului au fost aleși Miss Colegiul Tehnic Dierna, în persoana elevei, Giurșa Violeta din clasa a IX-a B  și Mister Colegiul Tehnic Dierna elevul Marcu Viorel tot din clasa a IX-a B.
Pe locurile următoare au fost clasați elevii:
Premiul II: Firoi Florin- a IX-a A
                     Covrig Tedi- a IX-a A
Premiul III: Bălan Milete- a IX-a C
                      Ursu Ariana- a IX-a B
Mențiune : Odagiu Cosmin- a IX-a C
                    Muntean Larisa- a IX-a B
Mențiune: Ilici Dănuț- a IX-a C
                   Nițu Ronalia- a IX-a B   
Conducerea școlii i-a premiat pe  toți participanții concurenți  cu bani, iar din partea sponsorului BELLADELE, fetele au primit o coafură și un make-up gratis.

luni, 24 octombrie 2016

Documente manageriale 2016-2017

1. Raportul anual de evaluare internă a calității 2015-2016 (deschidere)
2. Planul de acțiune al școlii 2016-2017 (deschidere)
3. Planul managerial 2016-2017 (deschidere)
4. Planul operațional 2016-2017 (deschidere)

joi, 1 septembrie 2016

Structura anului scolar 2016-2017


 • Semestrul I (19 săptămâni):
  • cursuri: 12 septembrie 2016 – 23 decembrie 2016;
  • vacanţa de iarnă: 24 decembrie 2016 – 8 ianuarie 2017;
  • cursuri: 9 ianuarie 2017 – 3 februarie 2017;
  • vacanţa intersemestrială: 4 februarie 2017 – 12 februarie 2017;
 • Semestrul II (16 săptămâni):
  • cursuri: 13 februarie 2017 – 14 aprilie 2017;
  • vacanţa de primăvară: 19 aprilie 2017 – 30 aprilie 2017;
  • cursuri: 2 mai 2017 – 16 iunie 2017;
  • vacanţa de vară: 17 iunie 2017 – 10 septembrie 2017. 

  • În ceea ce priveşte programul naţional „Şcoala altfel”, acesta se va desfășura într-o perioadă de cinci zile lucrătoare consecutive, în funcție de cum decide fiecare unitate de învățământ, însă respectând următoarele intervale:
   • Pentru învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal:
    • 17 octombrie 2016 – 2 decembrie 2016;
    • 27 februarie 2017 – 31 martie 2017;
    • 15 mai 2017 – 9 iunie 2017.

duminică, 17 ianuarie 2016

Calendar Simulare Bacalaureat 2016

Simularea examenelor scrise de bacalaureat va fi sustinuta de elevii de clasa a XI-a si a XII-a
 • 7 martie 2016   Simulare - Limba si literatura romana - proba scrisa
 • 8 martie 2016   Simulare - Limba si literatura materna - proba scrisa
 • 9 martie 2016   Simulare - Proba obligatorie a profilului - proba scrisa
 • 10 martie 2016 Simulare - Proba la alegere a profilului si specializarii (numai pentru elevii clasei a XII-a) - proba scrisa
 • 18 martie 2016                Afisarea rezultatelor

vineri, 15 ianuarie 2016

“Mihai Eminescu – Luceafărul poeziei româneşti”


      În data de 15 ianuarie 2016, la Colegiul Tehnic „Dierna”, s-au desfăşurat activităţi cultural-educative dedicate marelui poet al neamului românesc, Mihai Eminescu, incluse în proiectul educaţional intitulat „Mihai Eminescu – Luceafărul poeziei româneşti”.
      Scopul proiectului a constat în cunoaşterea activităţii literare de renume şi a vieţii marelui poet, Mihai Eminescu, precum şi dezvoltarea dragostei pentru literatura română clasică şi contemporană.
     Activităţile dedicate inegalabilului poet au avut menirea de al recunoaşte pe Mihai Eminescu drept „medalion literar” ceea ce a preschimbat totul într-o veridică atmosferă de sărbătoare.
       Conţinutul programului a constat în: prezentare pps despre viaţa şi opera lui Mihai Eminescu, dramatizarea unui fragment din „Scrisoarea III”, recitare de versuri eminesciene şi versuri dedicate poetului de către elevii claselor IX-XI ai Colegiului Tehnic „Dierna” sub atenta îndrumare a domnilor profesori Mladin Titi şi Cazacu Monica.
     Cu o voce suavă, dar şi plină de emoţie, eleva Niţu Gabriela din clasa a IX-a B a oferit ascultătorilor momente de visare lirică pur-eminesciană, interpretând cântece pe note melodice.
      La finalul activităţii educative, au fost înmânate tuturor elevilor participanţi diplome de merit alături de preţioasele felicitări din partea conducerii şcolii.
      Recitatorii noştri au reînviat în sufletele celor prezenţi graiul viu al poporului nostru şi fiorul dragostei eterne aşa cum Eminescu le-a perceput şi ni le-a împărtăşit de mai bine de un veac. 

Articol de 
Prof. Cazacu Monica

SPRE școala succesului – Colegiul Tehnic „Dierna” Orsova

Colegiul Tehnic „Dierna” prin proiectul strategic „Servicii de Prevenire și Remediere în Educație: SPRE școală” a implicat 250 de elevi din liceu și din școlile gimnaziale din Orșova, Eșelnița și Ilovița, urmărind prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și creșterea participării la educație și formare profesională inițiala prin servicii de consiliere, orientare și asistență educațională. Menținerea în sistemul de educație a elevilor aflați în risc de părăsire a școlii și creșterea atractivitatii actului educational prin dezvoltarea și furnizarea de programe de învățare non-formală și informală, centrată pe elev, s-a realizat prin conlucrarea a 30 de cadre didactice și a 3 consilieri. Elevii au beneficiat de subvenții în valoare de 2600 lei pentru o participare de peste 95% la activități.
 Un alt obiectiv urmărit de proiect a fost reintegrarea în sistemul național de educație și dezvoltarea competențelor de bază pentru 50 de tineri sau adulți care au abandonat școala, prin furnizarea programelor de învățare de tip „A doua șansă" de către cadre didactice din liceul nostru. De asemenea, participanții la activitățile de remediere au fost subvenționați cu suma de 1850 lei pentru orele efectuate.


Liceul nostru reprezintă un centru zonal de formare profesională a tineretului și a tuturor celor care doresc o calificare în vederea obținerii unui loc de muncă având în permanență porțile deschise pentru comunitate.
Articol de
Director Petre Patasanu
Colegiul Tehnic „Dierna”